+48 58 622 37 87

OFERTA

     ŚWIADCZYMY 
 • usługi w zakresie:   

  • PROJEKTOWANIA - GŁÓWNIE HYDROTECHNICZNEGO
  • NADZORÓW INWESTORSKICH
  • PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH KONSTRUKCJI
  • EKSPERTYZ, DORADZTWA, PRAC STUDIALNYCH
  • WYKONYWANIA OBIEKTÓW "POD KLUCZ" 

 

     WYKONUJEMY 
 • kompleksowe opracowania projektowe i towarzyszące, przeprowadzamy proces uzgadniania wykonanej dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

     SPECJALIZUJEMY SIĘ 
 • w projektowaniu takich obiektów i konstrukcji jak:
  • PORTY HANDLOWE I TERMINALE PORTOWE
  • PORTY I PRZYSTANIE RYBACKIE
  • PORTY JACHTOWE - MARINY
  • NABRZEŻA
  • FALOCHRONY
  • PIRSY I MOLA
  • TORY WODNE I OBROTNICE WRAZ Z OZNAKOWANIEM NAWIGACYJNYM
  • RAMPY RO-RO
  • ZABEZPIECZENIA I OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO
  • DALBY
  • INNE KONSTRUKCJE INŻYNIERYJNE NP. UMOCNIENIA DNA, FUNDAMENTY SPECJALNE, ZNAKI NAWIGACYJNE