+48 58 622 37 87

REALIZACJE

     WYBRANE PROJEKTY WYKONANE PRZEZ NASZE BIURO 

  

 

   PORTY HANDLOWE, TERMINALE, NABRZEŻA

 • Koncepcja programowo-przestrzenna „MORSKIEGO TERMINALU KONTENEROWO-PROMOWEGO” w Gdańsku - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Projekt obudowy Mola Kontenerowego Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego dla DCT Gdańsk (w Konsorcjum) -  DAY & JOHNSON LTD (DCT GDAŃSK)
 • Projekt przebudowy nabrzeży i obudowy brzegów na Martwej Wiśle w Gdańsku (~8000 m) - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt fundamentów palowych estakady, ekspertyza pochylni i sąsiednich nabrzeży, wzmocnienie pochylni dla fundamentowania estakady w Bazie Promowej Portu Gdynia (stanowisko promu Stena Line) wraz z wykonawstwem - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Kompleksowy wielobranżowy projekt nowego Terminalu Promowego przy Nabrzeżach Polskim i Fińskim w Porcie Gdynia - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Kompleksowy wielobranżowy projekt zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia” - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji wejścia do Portu Wewnętrznego w Gdańsku – projekt budowlany modernizacji wejścia do Portu Gdańsk - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A

 

 

   PORTY I PRZYSTANIE RYBACKIE

 • Koncepcje budowy portu rybackiego w Kuźnicy - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt rozbudowy przystani rybackiej wraz z zapleczem remontowym w Porcie Jastarnia - Urząd Miasta Jastarnia
 • Projekt przebudowy Nabrzeża Zachodniego w Porcie Tolkmicko - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt remontu obiektów hydrotechnicznych w Basenie III Nowa Karczma (dawniej Piaski) - Urząd Morski w Gdyni

 

 

   PORTY JACHTOWE

 • Projekt portu jachtowego przy nabrzeżu Motławy wzdłuż ul. Szafarnia w Gdańsku (Marina Gdańsk) - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku
 • Modernizacja Basenu Jachtowego w Gdyni - Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Port Jachtowy w Łebie - Portprojekt
 • Port Jachtowy w Mikołajkach "Wioska Żeglarska" - INTER COMMERCE

 

 

   FALOCHRONY

 • Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt Falochronu Wschodniego i Zabudowy Ujścia Wisły Śmiałej - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt przebudowy falochronu wschodniego w Porcie Gdańsk (~700m) - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt przebudowy wejścia do Portu Gdańskiego - falochron zachodni - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.; Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt remontu falochronu północnego narzutowego we Władysławowie - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt przebudowy Falochronu Głównego w Porcie Gdynia - Urząd Morski w Gdyni
 • Budowa falochronów i toru podejściowego do przystani jachtowej w Niechorzu - Gmina Rewal
 • Koncepcja wstępna przebudowy Falochronu Głównego w Gdyni w celu wejścia dużych jednostek do Basenu Prezydenta - Urząd Morski w Gdyni

 

 

   PIRSY I MOLA

 • Molo spacerowe w Gdańsku Brzeźnie (Molo Gdańsk) i wylot kolektora burzowego „Kołobrzeska” – projekt umocnienia brzegu i konstrukcji brzegowych mola spacerowego - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
 • Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy i przedłużenia Mola Gdańsk wraz z zabudową części lądowej nasady mola - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • "Pierścień Zatoki Gdańskiej" - Pomosty spacerowe (Rewa, Kuźnica) i budynki Informacji Turystycznej
 • Projekt remontu mola spacerowego w Gdyni Orłowie - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt remontu mola spacerowego w Juracie - Gmina Jastarnia
 • Molo spacerowe w Jastarni (I etap) - Gmina Jastarnia

 

 

  TORY WODNE, WEJŚCIA DO PORTÓW

 • Projekt przebudowy toru wodnego na Martwej Wiśle w Gdańsku (~8 km) - Urząd Morski w Gdyni
 • Koncepcja docelowego kształtu torów wodnych: podejściowego i w kanale portowym, umożliwiających sprawną i bezpieczna żeglugę w Porcie Gdańsk - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Koncepcje przebiegu i budowy torów podejściowych i toru głównego na Zalewie Wiślanym dla czterech lokalizacji kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną z analizą nawigacyjną i badaniami urobku - Urząd Morski w Gdyni
 • Koncepcje przebudowy wejścia do Portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego z pełną inwentaryzacją (~20 km) analizą falowania i ruchu rumowiska oraz Raportem OŚ - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt świateł wejściowych do Portu Gdynia – Wejście Główne oraz Północne i Południowe - Urząd Morski w Gdyni

 

 

   RAMPY RO-RO

 • Wielobranżowy projekt pn.: „Budowa uniwersalnego stanowiska do obsługi statków ro-ro w narożniku Nabrzeży Rumuńskiego i Czeskiego”, obejmujący: przebudowę dolnej i budowę górnej rampy ro-ro z wykorzystaniem konstrukcji stalowej staroużytecznej rampy z Portu Helsinki, wykonanie umocnienia dna oraz przebudowę linii cumowniczej na Nabrzeżu Rumuńskim” wraz z wykonawstwem (w konsorcjum) - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. - Hydromega
 • Projekt fundamentów palowych estakady, ekspertyza pochylni i sąsiednich nabrzeży, wzmocnienie pochylni dla fundamentowania estakady w Bazie Promowej Portu Gdynia (stanowisko promu Stena Line) wraz z wykonawstwem (w konsorcjum) - Hydromega

 

 

  KONSTRUKCJE UMOCNIENIA I OCHRONY BRZEGU

 • Projekt budowlany obudowy brzegów wyspy na rzece Mekong - Laos - Souksomboon Group Kamphengmeuang Road Phonepapao Village Sisatanak Distric Vientiane Capital Lao PDR
 • Projekt budowlany umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa (2600 m) - Urząd Morski w Gdyni
 • Koncepcja zabezpieczenia brzegu morskiego w Rewie (700 m) - Urząd Morski w Gdyni
 • Koncepcja umocnienia podstawy Klifu Oksywskiego z utworzeniem dodatkowych terenów rekreacyjnych dla Miasta Gdyni - PRCiP Gdańsk
 • Projekt remontu i odbudowy umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia (1700 m) - Urząd Morski w Gdyni

 

 

   DALBY

 • Projekt dalby zwrotnej do wyciągarki łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt remontu dalby z modernizacją wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt dalby zwrotnej w przyszłej przystani rybackiej w Krynicy Morskiej (Leśniczówka) - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt dalby zwrotnej w Jantarze i Stegnie

 

 

  INNE KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE

 • Projekt budowy Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej na odcinku morskim trasa Hel-Port Gdynia - Urząd Morski w Gdyni; Wasko; ALCATEL - LUCENT
 • Koncepcja budowy lub remontu Stawy Gdańsk na Zalewie Wiślanym - Urząd Morski w Gdyni
 • Projekt fundamentów pod stację TOO (Termiczna Obróbka Odpadów) - Port Service
 • Projekty wykonawcze komina, kanału gorących spalin i nawierzchni - Port Service

   

     WYBRANE INWESTYCJE ZREALIZOWANE NA PODSTAWIE NASZYCH PROJEKTÓW

 

 • Głębokowodny Terminal Kontenerowy (DCT GDAŃSK) - wykonaliśmy w ramach konsorcjum na zlecenie DAY & JOHNSON LTD (DCT GDAŃSK) koncepcję wstępną. Samodzielnie wykonaliśmy projekt budowlany i wykonawczy
 • Regulacja ujścia Wisły Śmiałej - największa budowla hydrotechniczna ostatnich lat
 • Molo spacerowe Gdańsk-Zaspa z wylotem kolektora, mola spacerowe w Juracie i Orłowie
 • Mariny w Gdańsku, Łebie, Mikołajkach i Gdyni
 • Głębokie stanowiska przeładunkowe w Porcie Gdynia
 • Przebudowa wież świateł wejściowych do Portu Gdynia
 • Przebudowa wejścia do Portu Gdańsk - Przebudowa falochronów: Wschodniego i Zachodniego
 • Modernizacja Falochronu Głównego w Gdyni