+48 58 622 37 87

Przebudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk

Przebudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk

 

kwiecień 2015   

Tytuł opracowania:

"PROJEKT PRZEBUDOWY NABRZEŻA OLIWSKIEGO W PORCIE GDAŃSK - ETAP I, FAZA I"

    

Inwestor:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

   

   

    

Trwa przebudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk na odcinku konstrukcyjnym IVa – Etap I - odcinek o długości 100 m. Podstawą prac jest projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez nasze biuro w maju 2012 r., który był poprzedzony koncepcją przebudowy tego odcinka nabrzeża (WUPROHYD, czerwiec 2011 r.). 

 

Założenia ogólne projektu przebudowy:

  • przedłużenie istniejącej linii odbojowej Nabrzeża Oliwskiego o 100 mb w kierunku bazy promowej PŻB
  • rzędna nabrzeża dostosowana do rzędnej sąsiednich odcinków Nabrzeża Oliwskiego (+2,04 m Kr)
  • zakończenie odcinka Etapu I umocnieniem tymczasowym (zabezpieczenie przed rozmywaniem przez wody kanału portowego)
  • rozbiórka istniejącej konstrukcji Nabrzeża Oliwskiego na odcinku Etapu I

Zakres projektu przebudowy (Etap I, Faza I - konstrukcja tymczasowa):

  • funkcja – projektowane nabrzeże oczepowe z możliwością krótkotrwałego postoju niewielkich jednostek pływających, bez możliwości przeładunku, wyposażone w urządzenia cumownicze (o nośności 10 ton) oraz belki odbojowe; z nawierzchnią tymczasową (ścieżka cumownicza oraz dojścia do ścieżki)
  • głębokość techniczna przy projektowanym odcinku Ht = 7,0 m (głębokość dopuszczalna Hdop = 8,5 m)
  • dla zapewnienia głębokości 10,30 m przy istniejącym odcinku płytowym nabrzeża, na odcinku 10 m projektowanej konstrukcji wykonany zostanie odcinek przejściowy – przejście z rzędnej dna -10,30 m A do rzędnej -7,00 m A

Zakres przebudowy przewidywanej w przyszłości (Etap I, Faza II - konstrukcja docelowa):

  • funkcja - projektowane nabrzeże ma być uniwersalnym nabrzeżem przeładunkowym o konstrukcji płytowej, wyposażone w belki poddźwigowe (rozstaw szyn 16,0 m, obciążenie szyny 30 ton/mb) oraz urządzenia cumownicze i odbojowe; umożliwiające obsługę żurawia samojezdnego LHM 400, obciążenie użytkowe nabrzeża 30 kN/m2
  • głębokość techniczna przy projektowanym odcinku Ht = 10,30 m z dnem nieumocnionym – rezerwa na dopuszczalne przegłębienia: 4,0 m (głębokość dopuszczalna Hdop = 14,30 m)