+48 58 622 37 87

Remont i odbudowa umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia

Remont i odbudowa umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia

 

lipiec 2015   

Tytuł opracowania:

"REMONT I ODBUDOWA UMOCNIENIA BRZEGOWEGO W REJONIE OKSYWIA
(km 89,00÷90,70)"

 

Inwestor: 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

   

   

    

Trwa remont i odbudowa umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia. 

 

Projekt obejmuje odcinek brzegu Zatoki Puckiej biegnący od Portu Wojennego Gdynia na północ w kierunku Osady Rybackiej zlokalizowanej na granicy gdyńskich dzielnic Oksywia i Babich Dołów. Teren przyległy do omawianego odcinka brzegu stanowi fragment Kępy Oksywskiej – rozległej, lekko pofalowanej wysoczyzny morenowej z urwistym 30÷40-metrowym klifem. Brzegi klifowe są brzegami abrazyjnymi, a więc przed wiekami dawna linia brzegowa w rejonie Gdyni Oksywia była bardziej wysunięta w morze w stosunku do jej obecnego położenia. Aktualne położenie znacznego odcinka podnóża klifu jest utrzymywane sztucznie przez umocnienia brzegowe.

 

Pierwsze budowle ochronne brzegu - ostrogi drewniane i opaska kamienno-betonowa - w rejonie Oksywia wykonano około 1905 roku. Usytuowano je na najbardziej wysuniętym na wschód wypukłym odcinku brzegu począwszy od portu wojennego. Budowle ochrony brzegu systematycznie rozbudowywano w kierunku północnym aż poza silnie niszczoną w latach 60 Osadę Rybacką. 

 

Długi okres użytkowania konstrukcji umocnienia brzegu w rejonie Oksywia i panujące tu trudne warunki hydrodynamiczne wpłynęły na silne uszkodzenia opaski a nawet jej całkowitą degradację. W celu zapewnienia dalszej ochrony brzegu, na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni, opracowaliśmy projekt remontu i odbudowy umocnienia brzegowego, który jest obecnie realizowany.

  

Zaprojektowano konstrukcję mieszaną złożoną z narzutu kamiennego i muru oporowego żelbetowego oddzielającego narzut od ciągu komunikacyjnego oraz pełniącego funkcję odbijacza fal nabiegających na skarpę narzutu. Narzut ochronny od strony morza stanowiący wierzchnią warstwę falochronu zaprojektowano z kamienia łamanego o ciężarze średnim elementów wynoszącym 900 kg i umownym wymiarze elementów 65÷75 cm. 

  

Wzdłuż całego projektowanego umocnienia brzegu na długości ok. 1,7 km powstanie nowy ciąg spacerowy o szerokości 3÷5 m.

 

Poniżej zdjęcia umocnienia sprzed i w trakcie przebudowy: