+48 58 622 37 87

Wyspa energetyczna

Podążając za światowym trendem rozwoju energetyki odnawialnej (OZE) zaprojektowaliśmy i opatentowaliśmy WYSPĘ ENERGETYCZNĄ - pływająca konstrukcję wykorzystującą trzy odnawialne źródła energii: słonecznej, wiatrowej i falowania morskiego.

 

 

Rozmieszczenie wzdłuż brzegu morskiego szeregu WYSP umożliwi pełnienie dodatkowej bardzo istotnej funkcji tj. FALOCHRONU PŁYWAJĄCEGO chroniącego brzeg morski przed erozją.

 

Szacunkowa sprawność pochłaniania energii falowania przez falochron będzie wynosić 60÷70%, pozostała jej ilość z założenia projektowego, ma mieć możliwość dotarcia do brzegu aby zachować morski charakter środowiska niezbędny dla żyjących w wodzie organizmów.

 

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA

  •   wytwarzanie energii elektrycznej
  •   ochrona brzegu morskiego
  •   kształtowanie brzegu morskiego