+48 58 622 37 87

Przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego w Porcie Gdynia

Przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego w Porcie Gdynia

 

maj 2014   

Tytuł opracowania:

"PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY NABRZEŻA RUMUŃSKIEGO W PORCIE GDYNIA(BRANŻA HYDROTECHNICZNO-KONSTRUKCYJNA, KOLEJOWA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA)

 

Inwestor: 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

   

 

    

Na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprojektowaliśmy przebudowę Nabrzeża Rumuńskiego w Porcie Gdynia na odcinku długości 634 m, która umożliwi zwiększenie głębokości technicznej nabrzeża do min. -13,5 m z możliwością pogłębienia do rzędnej -15,5m. Przebudowa umożliwi utworzenie przy nabrzeżu samodzielnego głębokowodnego stanowiska przeładunkowego dla jednostek o nośności około 70.000 DWT.

 

Ponadto projekt obejmuje wydłużenie linii cumowniczej istniejącego stanowiska promowego Ro-Ro o ~57,3 m przy Nabrzeżu Rumuńskim dla ułatwienia manewrowania podczas podchodzenia i odchodzenia promów od rampy.

 

Realizacja przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego została zaprojektowana w dwóch fazach:

  • FAZA 1 - odcinek nabrzeża o długości ok. 356,0 m obejmujący sekcje dylatacyjne od sekcji nr 1 do sekcji nr 19
  • FAZA 2 - odcinek o długości ok. 278,0 m obejmujący pozostałe sekcje tj. od sekcji nr 20 do sekcji nr 34.

Do podziału na fazy realizacji dostosowana została cała towarzysząca infrastruktura kolejowa, sanitarna i elektryczna.