+48 58 622 37 87

Falochrony osłonowe w Porcie Północnym w Gdańsku

Falochrony osłonowe w Porcie Północnym w Gdańsku

 

grudzień 2014   

Tytuł opracowania:

"MODERNIZACJA UKŁADU FALOCHRONÓW OSŁONOWYCH W PORCIE PÓŁNOCNYM W GDAŃSKU"

   

Inwestor:

Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

   

 

    

Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni wykonaliśmy kompleksową dokumentację projektową modernizacji układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku. 

 

W skład dokumentacji projektowej wchodzą:

  • Projekt budowlany i wykonawczy remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego wraz z projektem zagospodarowania
  • Projekt budowlany i wykonawczy nowego falochronu osłonowego wraz z projektem zagospodarowania
  • Projekt budowlany i wykonawczy oznakowania nawigacyjnego
  • Projekt budowlany i wykonawczy toru podejściowego wewnętrznego wraz z obrotnicą

  

Celem opracowanych projektów jest umożliwienie bezpiecznego podejścia jednostek do stanowisk cumowniczych Portu Północnego od strony wschodniej ze zmodernizowanego toru podejściowego. Realizacja tego wymaga zarówno remontu istniejących jak i budowę nowych falochronów, torów wodnych z obrotnicami i oznakowaniem nawigacyjnym.

 

Zakres opracowanych przez nasze biuro projektów obejmuje:

  • Konstrukcję nowego odcinka toru podejściowego wraz z niezbędnymi obrotnicami i torem wewnętrznym prowadzącym do istniejących obrotnic portowych
  • Konstrukcję nowego falochronu od strony wschodniej portu (Falochron Południowo-Wschodni - wyspowy)
  • Remont istniejącego falochronu wyspowego
  • Konstrukcję nowego falochronu wyspowego na jego przedłużeniu z rezerwowym stanowiskiem postojowym od strony portu dla statku o maksymalnym zanurzeniu 9m
  • Oznakowanie nawigacyjne toru wodnego i obrotnic oraz oznakowanie nawigacyjne projektowanych falochronów
  • Konstrukcję platformy dla ptactwa pomiędzy istniejącym falochronem wyspowym a nowym projektowanym na jego przedłużeniu oraz narzutu rozpraszającego falowanie przed falochronem istniejącym