+48 58 622 37 87

Budowa systemu ostróg na brzegu Półwyspu Helskiego

Budowa systemu ostróg na brzegu Półwyspu Helskiego

 

styczeń 2015   

Tytuł opracowania:

"PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SYSTEMU OSTRÓG NA BRZEGU PÓŁWYSPU HELSKIEGO - KM 0,0÷12,3"

    

Inwestor:

Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

   

 

    

Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni wykonaliśmy projekt nowego systemu ostróg na odcinku brzegu Półwyspu Helskiego, który jest zagrożony procesami erozyjnymi - od portu Władysławowo (km 0,0) do Kuźnicy (km 12,3).

 

Projektowany system składa się ze 119 szt. ostróg o długości 100 m każda i 16 szt. ostróg o długości 20÷95 m, wykonanych z pali drewnianych o średnicy ok. 30 cm i długości od 4 do 10 m. Łączna ilość pali do wbicia wynosi 31 518. W ramach ochrony brzegu poza budową systemu ostróg, projekt przewiduje również odtworzenie plaży na omawiany odcinku brzegu morskiego do szerokości minimum 40 m (odległość od podstawy wydmy do linii brzegowej). Odpowiednio zasilona plaża wraz z ostrogami będzie stanowić kompleksową formę ochrony brzegu morskiego i wydmy.

 

Projekt przewiduje etapową realizację systemu ochronnego. Każdy z etapów ujęty został w oddzielnym tomie projektu budowlanego.

  • Etap pierwszy budowy systemu ostróg obejmie odcinek, na którym wykonane były ostrogi żelbetowe (ostrogi żelbetowe uległy uszkodzeniom i zostały rozebrane).
  • Kolejne etapy realizowane będą na odcinkach o długościach ok. 2 km, idąc w kierunku północno-zachodnim (od Kuźnicy do Władysławowa).