+48 58 622 37 87

Przebudowa obrotnicy nr 2 w Porcie Gdynia

Przebudowa obrotnicy nr 2 w Porcie Gdynia

 

luty 2015   

Tytuł opracowania:

"PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY OBROTNICY NR 2 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ NABRZEŻY SĄSIADUJĄCYCH, BUDOWĄ STANOWISKA DOKOWEGO ORAZ ROBOTAMI CZERPALNYMI W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZYSKANIA GŁĘBOKOŚCI 13,5 M"

 

Inwestor: 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

   

   

    

Rozpoczęliśmy prace nad kompleksową dokumentacją projektową, której celem jest przebudowa obrotnicy portowej nr 2 w basenie IX - średnica docelowa wyniesie 480 m, przebudowa nabrzeży sąsiadujących z obrotnicą oraz budowa stanowiska dokowego.

 

Opracowywana dokumentacja będzie się składać m.in. z następujących projektów:

  • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy Nabrzeża Zachodniego i Południowego
  • Projekt budowlany i wykonawczy wnęki dokowej i przestawienia doku pływającego
  • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy pirsu nr II i pirsu nr III
  • Projekt zagospodarowania terenu
  • Projekt budowlany robót czerpalnych