+48 58 622 37 87

Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku

Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku

 

maj 2016   

Tytuł opracowania:

"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PORTU W PUCKU DLA UMOŻLIWIENIA ROZWOJU JEGO FUNKCJI RYBACKICH, TURYSTYCZNYCH I ŻEGLARSKICH"

 

Inwestor: 

Gmina Miasta Puck

   

   

    

W ostatnich miesiącach wykonaliśmy koncepcję, a po niej również projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy portu w Pucku.

 

W oparciu o wykonaną dokumentację planuje się budowę falochronu wschodniego (zamykającego), falochronu północnego, pirsu, nabrzezy postojowych, pomostów pływających oraz zakup wyposażenia portowego. Realizacja projektu umożliwi nie tylko rozwój funkcji rybackiej portu ale także stworzenie odpowiedniej bazy żeglarskiej i turystycznej, która pozwoli m. in. na organizację wielu imprez sportowych np. regat.

 

Poza zabudową akwatorium portowego i terenów lądowych, dokumentacja obejmuje budowę toru wodnego i obrotnic wraz z ich oznakowaniem nawigacyjnym i roboty czerpalne na obszarze portu.

 

Zakres wykonanej kompleksowej dokumentacji technicznej obejmuje:

  • wielowariantową koncepcję budowy falochronu osłonowego w porcie Pucku wraz z określeniem wskaźnikowych kosztów wykonania,
  • badania geotechniczne (Wykonawca firma INGEO Sp. z o.o.),
  • analizę nawigacyjną,
  • wstępną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko,
  • projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy portu w Pucku (branże: hydrotechniczna, architektoniczna, elektryczna, wod.-kan., drogowa).

Poniżej wizualizacje portu w Pucku po planowanej przebudowie: