+48 58 622 37 87

Rozbudowa kamiennej grobli w Gdańsku

Rozbudowa kamiennej grobli w Gdańsku

 

luty 2016   

Tytuł opracowania:

"ROZBUDOWA KAMIENNEJ GROBLI ODDZIELAJĄCEJ WISŁĘ ŚMIAŁĄ OD JEZIORA PTASI RAJ W GDAŃSKU"

 

Inwestor: 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

   

   

    

Trwa rozbudowa kamiennej grobli oddzielającej rzekę Wisłę Śmiałą od wód jeziora Ptasi Raj w Gdańsku. Grobla została zbudowana pod koniec XIX wieku (1886 r.) i stanowi granicę rezerwatu przyrody "Ptasi Raj", stanowiącego naturalną ostoję ptactwa wodnego i błotnego oraz miejsce wypoczynku ptaków przelotnych.

 

Ze względu na stan techniczny 130-letniej konstrukcji oraz konieczność zabezpieczenia wód jeziora np. przed skażeniem w wyniku awarii przepływających jednostek pływających, zaprojektowano przebudowę konstrukcji grobli.

 

Podstawowe założenia projektu:

  • podniesienie korony kamiennej grobli do rzędnej min. +1,50 m (obecnie ok. +0,7 m),
  • uszczelnienie korpusu grobli do rzędnej -0,80 m,

  • zaopatrzenie przepustów znajdujących się w korpusie grobli w mechaniczne zastawki, uchylne kładki i oświetlenie.

Poniżej zdjęcia grobli sprzed i w trakcie przebudowy: