+48 58 622 37 87

Rozpoczęto pogłębianie Portu Gdynia do głębokości 16m

Rozpoczęto pogłębianie Portu Gdynia do głębokości 16m

Rozpoczęły się prace związane z pogłębieniem akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16m. Projektowana kubatura robót czerpalnych wraz z tolerancją bagrowniczą wynosi ~4mln m3!! a obszar objęty pracami to ~1,6mln m2!!

 

Ten niecodzienny projekt budowlany obejmujący zasięgiem większość akwenów portowych, oprócz samych robót czerpalnych dotyczył także robót rozbiórkowych umocnień dna, przebudowy podwodnych instalacji kablowych, budowy nowych umocnień dna a także robót zasypowych i regulacyjnych dna w porcie. 

 

Roboty czerpalne w porcie wg założeń projektowych podzielono na 6 faz:

  • Faza 1 - pogłębienie Awanportu
  • Faza 2 - pogłębienie Awanportu i kanału Portowego na odcinku pomiędzy obrotnicą nr 1 a obrotnicą nr 2  
  • Faza 3 - pogłębienie Kanału Portowego
  • Faza 4 - pogłębienie Basenu V
  • Faza 5 - pogłębienie Basenu IV
  • Faza 6 - pogłębienie Basenu III

Prezentowane zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Pana Mikołaja Połoczańskiego.